Bản trình bày về chương trình luyện tập và sức khỏe (màn hình rộng)

Thêm mẫu này vào chế độ luyện tập thường ngày của bạn. Mẫu này làm nổi bật một bản chiếu tiêu đề với 3 hình ảnh: một người đang nâng tạ và hai người đang chạy nhằm khuyến khích việc luyện tập thể thao, một quả táo và cái thước dây nhằm khuyến khích việc kiểm soát cân nặng và ăn uống lành mạnh. Bạn có thể dùng các ảnh có sẵn hoặc thay bằng ảnh của riêng bạn. Các bản chiếu nội dung trong bản trình bày này bao gồm một biểu đồ, bảng và đồ họa SmartArt. Mẫu màn hình rộng (16X9) này phù hợp cho các huấn luyện viên thể dục, người điều hành câu lạc bộ sức khỏe, vận động viên, huấn luyện viên lối sống và người tư vấn về kiểm soát cân nặng.

PowerPoint

Bản trình bày về chương trình luyện tập và sức khỏe (màn hình rộng)

Mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình