Biểu ngữ Chào mừng Bé Gái (màu hồng, tím, xanh lục)

Chào mừng Bé Gái! Đây là cách viết của biểu ngữ này, với các chữ cái màu hồng, tím và xanh lục tươi sáng - mỗi chữ trên một bản chiếu. Bạn muốn lời chào khác? Chỉ cần sao các bản chiếu để có thêm chữ, rồi thay thế các chữ theo ý bạn. Khi làm xong, bạn hãy in các chữ, cắt theo đường chấm rồi đặt biểu ngữ ở chỗ mọi người, đặc biệt là em bé, có thể nhìn thấy.

PowerPoint

Biểu ngữ Chào mừng Bé Gái (màu hồng, tím, xanh lục)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình