Biểu ngữ Chúc mừng Sinh nhật

Chỉ một dòng chữ "Chúc mừng Sinh nhật" đơn điệu là chưa đủ. Với biểu ngữ này, mỗi chữ cái có một hình minh họa theo chủ đề sinh nhật ở phía sau - ngọn nến, món quà, quả bóng bay hoặc chiếc bánh - màu xanh dương, xanh lam, tím hoặc đỏ. Hãy in các chữ cái và sắp xếp biểu ngữ để mọi người biết rằng ai đó mới thêm một tuổi.

PowerPoint

Biểu ngữ Chúc mừng Sinh nhật

Mẫu khác tương tự

Tờ bướm mùa thu Word
Tờ bướm kinh doanh Word
Tờ bướm Word
Áp phích (thiết kế màu lam và nâu) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình