Biểu đồ tổ chức ảnh hình tròn (màn hình rộng)

Tìm hiểu khuôn mặt của những người trong công ty bằng biểu đồ tổ chức này, hiển thị hình của từng nhân viên trong một hình tròn trong hệ thống phân cấp. Thêm tên và chức danh nhân viên kế bên mỗi hình. Bản chiếu này được thiết kế ở định dạng màn hình rộng (16X9) và bạn có thể sử dụng nó như một bản chiếu độc lập hoặc sao chép vào một bài thuyết trình lớn hơn.

PowerPoint

Biểu đồ tổ chức ảnh hình tròn (màn hình rộng)

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình