Biểu mẫu đấu thầu xây dựng

Một nhà thầu có thể dùng mẫu đấu thầu này để gửi một đề xuất xây dựng. Bao gồm phần phân tích tất cả các chi phí nguyên vật liệu và nhân công liên quan đến công trình. Dùng Chủ đề Office để tùy chỉnh màu sắc và phông chữ để làm nổi bật hồ sơ thầu của bạn. Đơn giản và tiện ích.

Excel

Biểu mẫu đấu thầu xây dựng

Mẫu khác tương tự

Mẫu Cho Phép Đi Tham quan thực tế (Trung học cơ sở - Trung học phổ thông) Word
Đề cương Khóa học Cổ điển Word
Lịch bài tập hàng tuần Word
Đề cương khóa học của Giáo viên Word

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình