Biểu ngữ Chào mừng về Nhà - hình mẫu đồ họa

Chào mừng ai đó trở về bằng một biểu ngữ với nội dung "Chào mừng về Nhà"! Biểu ngữ có rất nhiều mẫu nền sặc sỡ - đường sọc, vòng tròn, đường chữ chi hoặc gợn sóng với màu hồng, tím, cam, xanh lục và vàng. Bạn có thể cá nhân hóa văn bản để thêm tên của người đó hoặc thay đổi từ ngữ trên biểu ngữ.

PowerPoint

Biểu ngữ Chào mừng về Nhà - hình mẫu đồ họa

Mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình