Biểu ngữ Chúc Bình an - hình mẫu đồ họa

Bạn chúc ai đó một chuyến đi tốt lành bằng biểu ngữ sặc sỡ này với nội dung "Chúc Bình an"! Mỗi chữ được tạo nền theo mẫu sọc, vòng tròn, đường chữ chi hoặc gợn sóng đậm nét. Bạn muốn đưa vào tên của ai đó hoặc thay đổi từ ngữ trên biểu ngữ? Không thành vấn đề. Hãy tùy chỉnh nội dung theo cách bạn muốn.

PowerPoint

Biểu ngữ Chúc Bình an - hình mẫu đồ họa

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình