Biểu ngữ kỷ niệm - Thanh lịch

Tổ chức một lễ kỷ niệm đặc biệt với biểu ngữ này với dòng chữ "Chúc mừng lễ kỷ niệm." Mỗi chữ cái đều có bóng thả và một ruy-băng màu khác nhau và vòng xoắn màu xám bạc đằng sau nó. Hiệu ứng rất tinh xảo và thanh lịch.

PowerPoint

Biểu ngữ kỷ niệm - Thanh lịch

Mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình