Cộng tác động não

Tổ chức phiên động não nhóm với mẫu này. Đây là mẫu có trang tính riêng biệt cho từng thành viên trong nhóm liệt kê 10 ý tưởng cùng với ưu khuyết của các ý tưởng đó. Từng mục trong danh sách sẽ xuất hiện trên trang tính tóm tắt, nơi thành viên của nhóm có thể xếp hạng tất cả các ý tưởng theo thang điểm từ 1 đến 5.

Excel

Cộng tác động não

Mẫu khác tương tự

Danh sách nhiệm vụ hàng ngày Excel
Trang tính động não Excel
Danh sách nhiệm vụ hàng tuần Excel
Bộ theo dõi hoạt động Excel

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình