Công cụ lập kế hoạch thời gian cho tuần

Quản lý thời gian của bạn dễ dàng hơn với mẫu tiện lợi này. Liệt kê từng dự án và theo dõi sự tiến triển của bạn thông qua các thanh dữ liệu. Bấm đúp vào một dự án cụ thể để xem hoặc nhập các nhiệm vụ liên quan. Mỗi công việc bạn hoàn thành sẽ đưa bạn đến gần hơn việc hoàn thành dự án của bạn.

Excel

Công cụ lập kế hoạch thời gian cho tuần

Mẫu khác tương tự

Bản trình bày hình khung của tòa nhà (màn hình rộng) PowerPoint
Tổng quan về Khóa học PowerPoint
Bản trình bày có ba đường viền (màn hình rộng) PowerPoint
Bản trình bày tiếp thị khối thủy tinh (màn hình rộng) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình