Công cụ theo dõi dự án

Một nhà quản lý doanh nghiệp nhỏ có thể sử dụng mẫu này để theo dõi các dự án theo thể loại và nhân viên được phân công cho các dự án đó. Có thể dễ dàng gắn cờ trên/dưới với một trình tính toán được tích hợp sẵn dựa trên định dạng có điều kiện và số liệu nhập vào của người dùng.

Excel

Công cụ theo dõi dự án

Mẫu khác tương tự

Bản trình bày hình khung của tòa nhà (màn hình rộng) PowerPoint
Tổng quan về Khóa học PowerPoint
Bản trình bày có ba đường viền (màn hình rộng) PowerPoint
Bản trình bày tiếp thị khối thủy tinh (màn hình rộng) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình