Công cụ theo dõi doanh thu bán vé

Theo dõi doanh thu bán vé sự kiện với mẫu này. Đây là mẫu giúp theo dõi số vé bán ra với 3 mức giá vé khác nhau và tính toán tổng doanh thu bán vé.

Excel

Công cụ theo dõi doanh thu bán vé

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình