Công cụ theo dõi doanh thu bán vé

Theo dõi doanh thu bán vé sự kiện với mẫu này. Đây là mẫu giúp theo dõi số vé bán ra với 3 mức giá vé khác nhau và tính toán tổng doanh thu bán vé.

Excel

Công cụ theo dõi doanh thu bán vé

Mẫu khác tương tự

Trình theo dõi hội phí câu lạc bộ Excel
Nhật ký mức tiêu thụ xăng dầu trên mỗi km hành trình Excel
Trinh lập kế hoạch ý tưởng (nhiệm vụ) Excel
Trình lập kế hoạch ý tưởng Excel

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình