Công cụ theo dõi giảm cân

Bạn muốn được giúp đỡ để giảm cân? Mẫu này có thể giúp bạn. Cho phép bạn đặt ra mục tiêu và theo dõi sự tiến bộ của mình bằng biểu đồ và bảng điều khiển.

Excel

Công cụ theo dõi giảm cân

Mẫu khác tương tự

Bản trình bày có cảnh thiên nhiên thanh bình (màn hình rộng) PowerPoint
Bản trình bày về chương trình luyện tập và sức khỏe (màn hình rộng) PowerPoint
Công cụ theo dõi việc rèn luyện sức khỏe Excel
Kế hoạch rèn luyện sức khỏe Excel

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình