Công cụ theo dõi hóa đơn bán hàng

Mẫu này không chỉ đơn thuần là tờ hóa đơn một chiều. Thực ra, nó được thiết kế để duy trì lịch sử khách hàng, hóa đơn và các chi tiết hóa đơn để bạn có thể lưu giữ nhiều hóa đơn mà không phải tạo nhiều tệp. Bạn cũng có thể dùng công cụ Theo dõi Hóa đơn để phân tích dữ liệu đã lập hóa đơn trước đây.

Excel

Công cụ theo dõi hóa đơn bán hàng

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình