Công cụ theo dõi huyết áp và đường huyết

Mẫu này cho phép bạn theo dõi huyết áp và đường huyết của mình theo thời gian. Chỉ cần nhập các chỉ số của bạn cùng với ngày và thời gian, định dạng có điều kiện sẽ cảnh báo bạn nếu bạn vượt ra ngoài các tham số tùy chỉnh. Còn có cả chỗ để ghi chú!

Excel

Công cụ theo dõi huyết áp và đường huyết

Mẫu khác tương tự

Bản trình bày thiết kế y tế (màn hình rộng) PowerPoint
Danh sách kiểm kê kèm theo tô sáng đặt lại hàng Excel
Bản trình bày kinh doanh tương phản (màn hình rộng) PowerPoint
Công cụ theo dõi giảm cân Excel

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình