Công cụ theo dõi mời dự đám cưới

Hãy dùng mẫu tuyệt vời dành cho đám cưới này để theo dõi xem bạn đã mời những ai và họ đã phúc đáp chưa. Có khoảng trống để ghi thông tin liên hệ, quan hệ, ghi chú v.v.

Excel

Công cụ theo dõi mời dự đám cưới

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình