Cơ bản

Một nền màu lục sáng, rõ ràng với khung trắng mỏng mang đến sự thu hút cho nội dung của bạn. Chủ đề này được thiết kế với mục đích chung trong định dạng 16:9 phù hợp cho mọi hoàn cảnh: sử dụng trong kinh doanh, giáo dục hoặc tại nhà.

PowerPoint

Cơ bản

Mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình