Chứng nhận Đào tạo (thiết kế hình chuỗi màu tím)

Công nhận người nào đó đã hoàn thành tốt đẹp khóa hay chuỗi đào tạo. Chứng nhận này có đường viền hình chuỗi màu tím và văn bản bạn có thể tùy chỉnh. Được thiết kế để in trên giấy 8 1/2 X 11.

PowerPoint

Chứng nhận Đào tạo (thiết kế hình chuỗi màu tím)

Mẫu khác tương tự

Giấy Khen cho Học sinh Tiểu học Word
Giấy khen (viền xanh lục trang trọng) PowerPoint
Bằng khen (học sinh Tiểu học) PowerPoint
Giấy chứng nhận, Nhân viên của tháng (thiết kế chuỗi màu xám) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình