Chứng nhận hoàn thành (màu xanh lục)

Đây là Giấy chứng nhận Hoàn thành chung có đường viền trang trọng màu xanh lục. Nó phù hợp với nhiều hoàn cảnh và người nhận - ví dụ như một người trưởng thành hay bạn thanh niên hoàn thành một khóa học, dự án hoặc sự kiện. Đây là cách làm: Chỉ cần nhập tên người nhận và tùy chỉnh các nội dung văn bản khác trên tờ giấy chứng nhận để phù hợp với hoàn cảnh. In giấy chứng nhận trên khổ giấy 8 ½ X 11.

PowerPoint

Chứng nhận hoàn thành (màu xanh lục)

Mẫu khác tương tự

Giấy Khen cho Học sinh Tiểu học Word
Chứng chỉ Học bổng (đường viền màu xanh trang trọng) PowerPoint
Bằng khen (học sinh Tiểu học) PowerPoint
Giấy chứng nhận, Nhân viên của tháng (thiết kế chuỗi màu xám) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình