Chứng nhận thành tích (màu xanh lam)

Được ghi nhận thành tích luôn là một điều dễ chịu, vì vậy hãy trao giấy khen này cho người đáng được khen. Nó có viền màu xanh trang trọng, phù hợp cho mọi lứa tuổi, mọi kiểu thành tích và bạn có thể sửa nội dung theo ý muốn. In ra khổ giấy 8/12 X 11.

PowerPoint

Chứng nhận thành tích (màu xanh lam)

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình