Chứng chỉ giải thưởng Tuyệt nhất thế giới

Mẫu chứng chỉ giải thưởng trợ năng này có nền trắng và chữ đen, với những ngôi sao màu xanh cổ vịt và cuộn xoáy màu lục trên viền; cùng chữ "Tuyệt nhất thế giới" được in đậm.

Word

Chứng chỉ giải thưởng Tuyệt nhất thế giới

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình