Chứng chỉ thành tích (màu lam)

Được ghi nhận vì thành tích lớn của mình luôn là điều tuyệt vời, hãy tặng mẫu chứng chỉ giải thưởng này cho người xứng đáng với vinh dự đó. Chứng chỉ này có viền màu lam trang trọng, phù hợp với mọi lứa tuổi hay loại thành tích và bạn có thể chỉnh sửa văn bản theo cách bạn muốn. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Chứng chỉ thành tích (màu lam)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình