Danh Thiếp (có hình Cây tre)

Hãy dùng mẫu danh thiếp này để tạo danh thiếp cá nhân của bạn với chủ đề thiên nhiên. Được thiết kế để phù hợp với giấy bìa Avery 5371 và tương tự. In 10 danh thiếp mỗi trang.

Word

Danh Thiếp (có hình Cây tre)

Mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình