Danh sách khách mời đám cưới (với hoa tulip)

Giữ danh sách khách mời đám cưới của bạn với mẫu bảng theo dõi này, có ô để ghi chép thư mời đã gửi và được chấp nhận hay từ chối, thư mời tiệc dự tiệc chiêu đãi đã gửi và chấp nhận hay từ chối, sắp xếp chỗ ngồi, lựa chọn đồ ăn, thư mời dự lễ ăn hỏi đã gửi và chấp nhận hay từ chối, số quà đã nhận và số thiệp cảm ơn đã gửi. Đây là mẫu có thể truy nhập.

Excel

Danh sách khách mời đám cưới (với hoa tulip)

Mẫu khác tương tự

Danh sách những mục cần kiểm tra cho Đám cưới (màu nước) Word
Thiệp mời Đám cưới Word
Công cụ theo dõi mời dự đám cưới Excel
Thiệp thông báo ngày và địa điểm cưới (thiết kế đám cưới Đen và Trắng) Word

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình