Danh sách kiểm kê vật dụng trong nhà

Sử dụng mẫu này để theo dõi mọi thứ trong nhà theo phòng và giá trị. Nó cũng cung cấp cho bạn thông tin về công ty và đại lý bảo hiểm của bạn.

Excel

Danh sách kiểm kê vật dụng trong nhà

Mẫu khác tương tự

Kiểm kê nhà kho Excel
Báo cáo bán hàng hàng ngày Excel
Danh sách thiết bị Excel
Bản kiểm kê thiết bị của nhân viên Excel

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình