Danh sách kiểm tra các mục trong kỳ nghỉ

Bạn đang lên kế hoạch cho kỳ nghỉ tiếp theo của bạn? Không cần tìm đâu xa ngoài danh sách kiểm tra tuyệt đẹp này. Bấm đúp vào cột đã hoàn thành để đánh dấu các mục hoàn thành, xóa tất cả các dấu kiểm bằng cách dùng nút Xóa và lọc bảng bằng cách dùng slicer bảng. Không thể dễ dàng hơn!

Excel

Danh sách kiểm tra các mục trong kỳ nghỉ

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình