Danh sách kiểm tra các mục trong kỳ nghỉ

Bạn đang lên kế hoạch cho kỳ nghỉ tiếp theo của bạn? Không cần tìm đâu xa ngoài danh sách kiểm tra tuyệt đẹp này. Bấm đúp vào cột đã hoàn thành để đánh dấu các mục hoàn thành, xóa tất cả các dấu kiểm bằng cách dùng nút Xóa và lọc bảng bằng cách dùng slicer bảng. Không thể dễ dàng hơn!

Excel

Danh sách kiểm tra các mục trong kỳ nghỉ

Mẫu khác tương tự

Bản trình bày có cảnh thiên nhiên thanh bình (màn hình rộng) PowerPoint
Trình chuyển đổi tiền tệ Excel
Bản trình bày lục địa Châu Âu, chuỗi bản đồ thế giới (màn hình rộng) PowerPoint
Chuỗi bản đồ thế giới, bản trình bày Thế Giới (màn hình rộng) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình