Danh sách liên hệ khách hàng

Dễ dàng theo dõi tất cả các liên hệ của bạn bằng mẫu thiết kế đẹp mắt này. Mẫu này có một nút giúp bạn nhanh chóng bắt đầu nhập dữ liệu của bạn và slicer bảng giúp cho việc lọc dễ dàng.

Excel

Danh sách liên hệ khách hàng

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình