Danh sách mua quà khi đi nghỉ

Mẫu danh sách quà này giúp bạn không chỉ theo dõi việc tặng quà mà còn cả ngân sách của bạn. Định dạng có điều kiện, thiết kế vui mắt và các bảng Excel sẽ khiến công việc của bạn trở nên dễ dàng!

Excel

Danh sách mua quà khi đi nghỉ

Mẫu khác tương tự

Công cụ theo dõi tiền tệ cá nhân Excel
Ngân sách gia đình chung Excel
Ngân sách xu hướng chi phí Excel
Ngân sách thể thao của trường Excel

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình