Danh sách mua sắm quà tặng ngày lễ

Sắp xếp việc mua sắm quà tặng ngày lễ của bạn bằng mẫu tiện dụng này. Nhập vào ý tưởng về quà tặng, chi phí mua quà và bưu phí, tình trạng mua quà và bọc quà.

Excel

Danh sách mua sắm quà tặng ngày lễ

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình