Danh sách nhiệm vụ hàng tuần

Tạo danh sách nhiệm vụ cho cơ quan, trường học và nhà riêng bằng mẫu tiện dụng này. Nhập nhiệm vụ, tác vụ hay việc vặt vào trang tính danh sách nhiệm vụ và xem chúng xuất hiện tự động trong lịch tuần.

Excel

Danh sách nhiệm vụ hàng tuần

Mẫu khác tương tự

Trang tính động não Excel
Bộ theo dõi hoạt động Excel
Danh sách nhiệm vụ hàng ngày Excel
Cộng tác động não Excel

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình