Danh sách phim

Mẫu dễ thương này sẽ cho phép bạn dễ dàng theo dõi tất cả các bộ phim của mình. Sử dụng định dạng có điều kiện, nó thậm chí còn cho phép bạn thêm xếp hạng cá nhân để dễ dàng thấy được các bộ phim yêu thích.

Excel

Danh sách phim

Mẫu khác tương tự

Bản trình bày có các đường hướng tâm màu đỏ (màn hình rộng) PowerPoint
Bản trình bày có thiết kế sách nấu ăn (màn hình rộng) PowerPoint
Vé Cơ bản Word

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình