Danh sách so sánh

Với mẫu trợ năng này, bạn có thể so sánh các mục khác nhau. Liệt kê các tính năng quan trọng, xếp hạng tính năng và thêm ghi chú khi so sánh.

Excel

Danh sách so sánh

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình