Danh sách tác vụ dự án

Sử dụng mẫu có thể tùy chỉnh này để phân chia các nhiệm vụ và theo dõi tiến trình.

Word

Danh sách tác vụ dự án

Mẫu khác tương tự

Bản trình bày hình khung của tòa nhà (màn hình rộng) PowerPoint
Tổng quan về Khóa học PowerPoint
Bản trình bày có ba đường viền (màn hình rộng) PowerPoint
Tình trạng dự án (đỏ) Word

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình