Danh sách việc cần làm đơn giản

Danh sách việc cần làm đơn giản này sử dụng bảng và phần định dạng có điều kiện. Thêm một hàng cho tác vụ mới, đặt mức độ ưu tiên, ngày tháng và ghi chú. Sau khi bạn đặt mức độ hoàn thành là 100%, Excel sẽ tự động đánh dấu mục này là đã hoàn thành.

Excel

Danh sách việc cần làm đơn giản

Mẫu khác tương tự

Lịch làm việc hàng ngày Excel
Danh sách những mục cần kiểm tra cho Đám cưới (màu nước) Word
Bảng phân công Lớp Excel
Danh sách kiểm kê vật dụng trong nhà Excel

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình