Danh sách những việc cần làm

Mẫu danh sách những việc cần làm này cho phép các gia đình bận rộn có thể theo dõi công việc của mình. Nét quyến rũ cổ điển của mẫu này mang đến sự thoải mái cho người dùng, định dạng có điều kiện cùng thiết kế thông minh giúp nó trở thành một công cụ mạnh mẽ.

Excel

Danh sách những việc cần làm

Mẫu khác tương tự

Lịch làm việc hàng ngày Excel
Danh sách những mục cần kiểm tra cho Đám cưới (màu nước) Word
Bảng phân công Lớp Excel
Danh sách kiểm kê vật dụng trong nhà Excel

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình