Danh sách những việc cần làm

Mẫu danh sách những việc cần làm này cho phép các gia đình bận rộn có thể theo dõi công việc của mình. Nét quyến rũ cổ điển của mẫu này mang đến sự thoải mái cho người dùng, định dạng có điều kiện cùng thiết kế thông minh giúp nó trở thành một công cụ mạnh mẽ.

Excel

Danh sách những việc cần làm

Mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình