Danh thiếp

Cá nhân hóa những danh thiếp này với thông tin công ty của bạn. Mẫu này có 10 danh thiếp mỗi trang và phù hợp với Avery 8371 và giấy bìa tương ứng. Để đổi màu của các dải, chỉ cần dùng các chủ đề và màu sắc dựng sẵn trên thẻ bố trí trang của ruy-băng Word.

Word

Danh thiếp

Mẫu khác tương tự

Thư doanh nghiệp (thiết kế Dải Bán hàng) Word

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình