Danh thiếp

Sử dụng mẫu danh thiếp theo chiều ngang để tạo các danh thiếp được cá nhân hóa phù hợp. Thay đổi diện mạo bằng cách dùng các chủ đề được cài sẵn trong Word. Được thiết kế để sử dụng với giấy bìa Avery 5371.

Word

Danh thiếp

Mẫu khác tương tự

Nhãn Word
Hóa đơn Word
Danh thiếp Word
Kế hoạch kinh doanh (Thiết kế màu đỏ) Word

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình