Danh thiếp (ảnh hoa)

Mang hoa vào danh thiếp của bạn: Hãy dùng mẫu này với một ảnh cận cảnh những bông hoa màu hồng lấp đầy nền. Phân phát đến gia đình, bạn bè hoặc liên hệ công việc. In 10 danh thiếp mỗi trang.

PowerPoint

Danh thiếp (ảnh hoa)

Mẫu khác tương tự

Bản trình bày kế hoạch kinh doanh (thiết kế màu lục ion, màn hình rộng) PowerPoint
Bản trình bày ống màu lam kỹ thuật số dành cho doanh nghiệp (màn hình rộng) PowerPoint
Bản trình bày tiếp thị khối thủy tinh (màn hình rộng) PowerPoint
Bản trình bày kế hoạch dự án kinh doanh (màn hình rộng) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình