Danh thiếp (ảnh minh họa bông hoa, 10 danh thiếp mỗi trang)

Bạn hãy nghĩ đến các danh thiếp cá nhân mà bạn gửi cho bạn bè và gia đình thay vì danh thiếp công việc. Mẫu này có hình hoa tím được minh họa trên nền xanh.

PowerPoint

Danh thiếp (ảnh minh họa bông hoa, 10 danh thiếp mỗi trang)

Mẫu khác tương tự

Bản trình bày kế hoạch kinh doanh (thiết kế màu lục ion, màn hình rộng) PowerPoint
Bản trình bày tiếp thị khối thủy tinh (màn hình rộng) PowerPoint
Bản trình bày ống màu lam kỹ thuật số dành cho doanh nghiệp (màn hình rộng) PowerPoint
Bản trình bày kế hoạch dự án kinh doanh (màn hình rộng) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình