Danh thiếp

Sử dụng mẫu danh thiếp cá nhân này để tạo danh thiếp riêng, với sự góp mặt những chú gấu nhiều màu sắc dễ thương. Được thiết kế phù hợp với Avery 5371, 5911, 8371, 8471, 8859, 28371, 28877 và 28878. In 10 danh thiếp trên mỗi trang. Tìm các mẫu phù hợp trong bộ thiết kế Gấu Cầu vồng bằng cách tìm kiếm Gấu Cầu vồng. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Danh thiếp

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình