Danh thiếp, bố trí theo chiều dọc với logo, văn bản căn trái

Các danh thiếp chiều đứng hoặc dọc này có một chỗ dành sẵn cho logo và được thiết kế để in 10 danh thiếp trên mỗi trang 8,5 "x 11", phù hợp với giấy bìa danh thiếp đứng tiêu chuẩn.

PowerPoint

Danh thiếp, bố trí theo chiều dọc với logo, văn bản căn trái

Mẫu khác tương tự

Danh thiếp (Không thời gian) Word
Danh thiếp, bố trí theo chiều ngang với logo, văn bản căn trái PowerPoint
Danh thiếp Word
Danh thiếp, bố trí theo chiều ngang với logo, tên được viết hoa chữ cái đầu PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình