Danh thiếp, bố trí theo chiều ngang, không có logo, tên bằng chữ in

Các danh thiếp thuần này có một bố trí theo chiều ngang với văn bản được căn giữa và tên của bạn bằng chữ in. Các mẫu này in 10 danh thiếp trên mỗi trang 8,5 "x 11" và phù hợp với giấy bìa danh thiếp tiêu chuẩn.

PowerPoint

Danh thiếp, bố trí theo chiều ngang, không có logo, tên bằng chữ in

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình