Danh thiếp, bố trí theo chiều ngang, không có logo, tên bằng chữ in

Các danh thiếp thuần này có một bố trí theo chiều ngang với văn bản được căn giữa và tên của bạn bằng chữ in. Các mẫu này in 10 danh thiếp trên mỗi trang 8,5 "x 11" và phù hợp với giấy bìa danh thiếp tiêu chuẩn.

PowerPoint

Danh thiếp, bố trí theo chiều ngang, không có logo, tên bằng chữ in

Mẫu khác tương tự

Danh thiếp (Không thời gian) Word
Danh thiếp, bố trí theo chiều dọc với logo, văn bản căn trái PowerPoint
Danh thiếp, bố trí theo chiều ngang với logo, văn bản căn trái PowerPoint
Danh thiếp, bố trí theo chiều ngang với logo, tên được viết hoa chữ cái đầu PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình