Danh thiếp, bố trí theo chiều ngang với logo, tên được viết hoa chữ cái đầu

Các danh thiếp thuần này có một bố trí theo chiều ngang với văn bản và logo được căn giữa và tên của bạn được viết hoa chữ cái đầu. Mẫu này in 10 danh thiếp trên mỗi trang 8,5 "x 11" và phù hợp với giấy bìa danh thiếp tiêu chuẩn.

PowerPoint

Danh thiếp, bố trí theo chiều ngang với logo, tên được viết hoa chữ cái đầu

Mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình