Danh thiếp, bố trí theo chiều ngang với logo, văn bản căn trái

Những danh thiếp này có bố trí theo chiều ngang với văn bản được căn lề trái và một chỗ dành sẵn cho logo ở góc trên bên phải. Các danh thiếp được thiết kế để in 10 danh thiếp trên mỗi trang 8,5 "x 11" và phù hợp với giấy bìa danh thiếp tiêu chuẩn.

PowerPoint

Danh thiếp, bố trí theo chiều ngang với logo, văn bản căn trái

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình