Danh thiếp cá nhân

Mẫu danh thiếp cá nhân này có thể rất tiện lợi khi bạn muốn chia sẻ thông tin sao cho dễ nhớ. Được thiết kế để phù hợp với giấy bìa Avery 5371 và tương tự.

Word

Danh thiếp cá nhân

Mẫu khác tương tự

Danh thiếp, bố trí theo chiều dọc với logo, văn bản căn trái PowerPoint
Danh thiếp Word
Danh thiếp, bố trí theo chiều ngang với logo, tên được viết hoa chữ cái đầu PowerPoint
Danh thiếp Word

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình