Ghi chú chung

Bắt đầu viết ghi chú ngay lập tức với mẫu trợ năng đơn giản này. Đã đặt sẵn định dạng cho các mục được đánh dấu đầu dòng hoặc đánh số.

Word

Ghi chú chung

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình