Giấy Khen cho Học sinh Tiểu học

Giáo viên dùng loại giấy khen có thể tùy chỉnh này để khích lệ và công nhận những thành tích và sự đóng góp của học sinh tiểu học.

Word

Giấy Khen cho Học sinh Tiểu học

Mẫu khác tương tự

Chứng chỉ Học bổng (đường viền màu xanh trang trọng) PowerPoint
Giấy khen (viền xanh lục trang trọng) PowerPoint
Bằng khen (học sinh Tiểu học) PowerPoint
Chứng nhận hoàn thành (màu xanh lục) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình