Giấy khen (viền xanh lục trang trọng)

Giáo viên khen thưởng thành tích học tập của học sinh với mẫu giấy khen có thể tùy chỉnh này. Thiết kế viền xanh lục trang trọng phù hợp với mọi lứa tuổi học sinh.

PowerPoint

Giấy khen (viền xanh lục trang trọng)

Mẫu khác tương tự

Giấy Khen cho Học sinh Tiểu học Word
Bằng khen (học sinh Tiểu học) PowerPoint
Chứng chỉ Học bổng (đường viền màu xanh trang trọng) PowerPoint
Giấy chứng nhận, Nhân viên của tháng (thiết kế chuỗi màu xám) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình