Giải thưởng phiếu quà tặng (dải băng màu vàng ánh kim)

Hãy làm cho ai đó cảm thấy thật đặc biệt với giải thưởng phiếu quà tặng có màu vàng ánh kim và màu đen này. Mẫu có thể truy nhập này có chỗ trống cho thông điệp riêng và số tiền bất kỳ.

Word

Giải thưởng phiếu quà tặng (dải băng màu vàng ánh kim)

Mẫu khác tương tự

Giấy Khen cho Học sinh Tiểu học Word
Giấy khen (viền xanh lục trang trọng) PowerPoint
Bằng khen (học sinh Tiểu học) PowerPoint
Chứng chỉ Học bổng (đường viền màu xanh trang trọng) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình