Giải thưởng trang phục Halloween

Chuẩn bị giải thưởng này cho học viên trong cuộc thi trang phục Halloween. Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh mẫu cho phù hợp với các loại kích cỡ giấy tiêu chuẩn. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Giải thưởng trang phục Halloween

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình